بیمه مسافرتی

بیمه مسافرتی سامان

بیمه مسافرتی سامان دارای بیمه های زیر است.


بیمه سفر تفریحی‌
• بیمه های درمان مسافرتی
• هزینه های بلیط هواپیما و هتل (Cancellation)
• تغییر بلیط هواپیما، هتل و برگشت زودهنگام (Interruption)
• خدمات تشریفات فرودگاهی CIP
• بیمه سرقت و حوادث منزل در طول سفر
• بیمه سرقت موبایل، تبلت، لپ تاپ


بیمه سفر تجاری
• بیمه های درمان مسافرتی
• خدمات تشریفات فرودگاهی CIP
• بیمه حوادث انفرادی (فوت و از کارافتادگی)
• هزینه های کنسلی همایش ها، سمینارها و بلیط هواپیما و هتل (Cancellation)
• هزینه های کنسلی کنفرانس ها، همایش ها، سمینارها و تغییر بلیط هواپیما، هتل و برگشت زودهنگام (Interruption)
• بیمه سرقت و حوادث منزل در طول سفر
• بیمه سرقت موبایل، تبلت، لپ تاپ


بیمه سفر دانشجویی‌
• بیمه های درمان مسافرتی
• تخفیف هزینه‌ی خدمات تشریفات فرودگاهی CIP تا 100 درصد
• بیمه حوادث انفرادی (فوت و از کارافتادگی)
• حمایت مالی در صورت بروز حادثه که موجب از کار افتادگی یا فوت حامی مالی شود
• هزینه های مرتبط با ثبت نام مجدد دانشگاه به دلیل بستری شدن و شرایط حاد بیمه شده
• بیمه سرقت و حوادث منزل در طول سفر


بیمه سفر ورزشی‌‌
• بیمه های درمان مسافرتی
• بیمه های درمان مسافرتی
• خدمات تشریفات فرودگاهی CIP
• هزینه های کنسلی بلیط هواپیما و هتل (Cancellation)
• هزینه های کنسلی و تغییر بلیط هواپیما، هتل و برگشت زودهنگام (Interruption)
• بیمه سرقت وسایل و تجهیزات ورزشی شامل وسایل اسکی ، اسکی روی آب ، گلف و موج سواری


بیمه سفرهای بلندمدت
• بیمه های درمان مسافرتی
• هزینه های بلیط هواپیما و هتل (Cancellation)
• تغییر بلیط هواپیما، هتل و برگشت زودهنگام (Interruption)
• خدمات تشریفات فرودگاهی CIP
• بیمه سرقت و حوادث منزل در طول سفر
• بیمه سرقت موبایل، تبلت، لپ تاپ

بیمه سامان نمایندگی امیری

ما با اعتقاد به لزوم تعامل وهمدلی با گروه های ذینفع همواره درصدد است، با اتکا به سرمایه های مالی و انسانی مناسب، خدمتی متمایز را برای بیمه گذاران خود به ارمغان آورد.